УПАТСТВА

За Квалификувани сертификати за напреден потпис и печат
кои корисникот самостојно ги повлекува на компјутер или токен

Упатство за активирање и инсталација на сертификат на десктоп компјутер и/или лаптоп преку Internet Explorer

Како да го инсталирате Вашиот сертификат на компјутер користејќи Internet Explorer

Упатство за активирање и инсталација на сертификат на десктоп компјутер и/или лаптоп преку Microsoft Edge

Како да го инсталирате Вашиот сертификат на компјутер користејќи Edge Browser

Упатство за импортирање на веќе активиран сертификат на токен Safenet IDPRIME MD

Како сертификатот кој го имате на компјутер да го ставите на токен

Апликација за менаџирање на SafeNet IDPRIME MD токен

Апликација за менаџирање на SafeNet IDPRIME MD токен

Упатство за потпишување со Adobe Reader DC

Како да потпишете PDF документ користејќи Adobe Reader DC

Упатство за подесување и потпишување со Adobe Reader DC

Како да подесите Ваш видлив потпис и потпишете PDF документ користејќи Adobe Reader DC

Инсталација на Gemalto IDPRIME за користење во УЈП и КАТАСТАР

Како да го инсталирате Gemalto IDPRIME токенот за користење во УЈП и КАТАСТАР

Линк за токен driver download кон Microsoft Update Catalog

Линк од кој дирекно може да ги спуштите драјверите за SafeNet IDPRIME паметна картичка (токен)