УПАТСТВА

ЗА КВАЛИФИКУВАНИ СЕРТИФИКАТИ

Упатство за Квалификувани сертификати за квалификуван потпис

Сертификати издадени на QSCD уред (памтена картичка/токен) од страна на издавачот

Упатство за Квалификувани сертификати за напреден потпис

Сертификати кои корисникот самостојно ги презема на компутер или памтена картичка/токен

Упатства и софтвер за постари типови на токени

Доколку користите постар уред за дигитален сертификат, овде може да ги најдете упатствата