УПАТСТВА

Одберете упатство или апликација за Вашиот токен.

За Gemalto.NET токен:

Упатство за импорт на активиран сертификат на токен

Како вашиот сертификат од ПЦ да го префрлите на токен

Упатство за активирање на токен со Internet Explorer

Како да го генерирате сертификатот на токен со Internet Explorer

Упатство за активирање на токен со Mozilla Firefox

Како да го генерирате сертификатот на токен со Mozilla Firefox

Инсталација на Gemalto.NET за користење во УЈП и КАТАСТАР

Како да го инсталирате Gemalto.NET токенот за користење во УЈП и КАТАСТАР

Деблокирање на токен Gemalto.NET

Деблокирање на токен Gemalto.NET

Апликација за менаџирање на Gemalto.NET токен

Апликација за менаџирање на Gemalto.NET токен

MINIDRIVER за Gemalto.NET

Developers Minidriver

За iKey 2032 токен:

Апликација за SafeNet токен

Инсталација на апликација за SafeNet токен

Драјвер за SafeNet токен (32 bit)

Инсталација на Драјвер за SafeNet токен (32 bit)

Драјвер за SafeNet токен (64 bit)

Инсталација на Драјвер за SafeNet токен (64 bit)

Упатство за повлекување на сертификат со токен

Упатство за повлекување на кориснички сертификат со токен

За Gemalto Java токен:

Driver за Windows 7, Vista, XP - 32-bit

Инсталација на 32-bit драјвер

Driver Windows 7, Vista, XP - 64-bit

Инсталација на 64-bit драјвер

Апликација за Gemalto Java токен - 32-bit

Апликација за менаџирање на Gemalto Java токен (32bit)

Апликација за Gemalto Java токен - 64-bit

Апликација за менаџирање на Gemalto Java токен (64bit)