УПАТСТВА

За Квалификувани сертификати за квалификуван потпис и печат
Издадени на QSCD уред (паметна картичка/токен) од страна на издавачот Македонски Телеком ЦА
За Gemalto IDPRIME MD токен:

Упатство за инсталација на Gemalto IDPRIMEтокен

Како да го инсталирате Вашиот токен на компјутер

Упатство за потпишување со Adobe Reader DC

Како да потпишете PDF документ користејќи Adobe Reader DC

Упатство за подесување и потпишување со Adobe Reader DC

Како да подесите Ваш видлив потпис и потпишете PDF документ користејќи Adobe Reader DC

Инсталација на Gemalto IDPRIME за користење во УЈП и КАТАСТАР

Како да го инсталирате Gemalto IDPRIME токенот за користење во УЈП и КАТАСТАР

Линк за driver download кон Microsoft Update Catalog

Линк од кој дирекно може да ги спуштите драјверите за SafeNet IDPRIME паметна картичка (токен)