ВАЖНО!!! Системот препознава дека Вашиот пребарувач НЕ Е соодветно подесен. Подесувањата можете да ги најдете во секцијата УПАТСТВА..

ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ

НАЈБЕЗБЕДНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ТРАНСАКЦИИ


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ
за измени во дигиталните сертификати!

Entrust Authority™ Enrollment Server for Web

Креирајте сертификат за веб пребарувач

Креирајте кориснички сертификат за вашиот веб пребарувач

Преземете го коренскиот (root) сертификат

Преземете го коренскиот (root) сертификат и инсталирајте го на вашиот компјутер или зачувајте го во фајл

Преземете го издавачот (Issuer) сертификат

Преземете го издавачот (Issuer) сертификат

Преземете го коренскиот (root) сертификат од претходна генерација

Преземете го коренскиот (root) сертификат од претходна генерацијаПребарајте сертификати

Пребарајте сертификат според конкретни критериуми

УПАТСТВА

Преземање упатства