МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ CA

Информација за измени во Дигиталните сертификати

 

 

 

 

 

logo_T_136.jpg

Почитувани,

Би сакале да ве информираме дека Македонски Телеком CA како издавач на Дигитални сертификати и компанија која секојдневно работи на унапредување на услугите од своето портфолио со цел обезбедување врвен и безбеден сервис од дигиталната сфера, во моментов врши надоградба и прилагодување на системите во делот на дигиталните сертификати.

 

Во таа насока, Македонски Телеком CA веќе изврши генерирање на нов коренски сертификат Makedonski Telekom Root CA, кој ќе го потпише новиот средишен (Intermediate) сертификат, кој пак,  од своја страна ќе ги потпишува (издава) сертификатите на крајните корисници.

Со ова Македонски Телеком преминува на структура со 2 нивоа:

  1. Нов коренски сертификат
  2. Нов средишен сертификат, кој ќе има идентично име како досегашниот издавач (идентичен Subject)

 

На следниот ЛИНК Ви ја доставуваме официјалната информација.

 

cid:image002.png@01CE6CDB.73D9E320